Regular Monday/Tuesday/Friday
Schedule
Period Starts Ends
1 7:55 9:30
Brunch 9:30 9:32
Pass 9:32 9:40
2 9:40 11:11
Brunch 11:11 11:13
Pass 11:13 11:21
3 11:21 12:51
Lunch 12:51 1:25
Pass 1:25 1:33
4 1:33 3:05
Early Dismissal
Wednesday/Thursday

Schedule
Period Starts Ends
1 7:55 9:15
Brunch 9:15 9:17
Pass 9:17 9:25
2 9:25 10:41
Brunch 10:41 10:43
Pass 10:43 10:51
3 10:51 12:07
Lunch 12:07 12:41
Pass 12:41 12:49
4 12:49 2:05
Rally/Assembly Day Schedule
Period Starts Ends
1 7:55 9:23
Brunch 9:23 9:25
Pass 9:25 9:33
2 9:33 10:59
Brunch 10:59 11:01
Pass 11:01 11:09
3 11:09 12:36
RALLY 12:36 12:56
Lunch 12:56 1:30
Pass 1:30 1:38
4 1:38 3:05
Minimum Day
Period Starts Ends
1 7:55 8:57
Pass 8:57 9:05
2 9:05 10:03
Lunch 10:03 10:15
Pass 10:15 10:23
3 10:23 11:21
Pass 11:21 11:29
4 11:29 12:27
Snow Day Monday/Tuesday/Friday Schedule
Period Starts Ends
1 10:00 11:03
Brunch 11:03 11:05
Pass 11:05 11:13
2 11:13 12:13
Brunch 12:13 12:15
Pass 12:15 12:23
3 12:23 1:23
Lunch 1:23 1:57
Pass 1:57 2:05
4 2:05 3:05
Snow Day Wednesday/Thursday Schedule
Period Starts Ends
1 10:00 10:48
Brunch 10:48 10:50
Pass 10:50 10:58
2 10:58 11:43
Brunch 11:43 11:45
Pass 11:45 11:53
3 11:53 12:38
Lunch 12:38 1:12
Pass 1:12 1:20
4 1:20 2:05

FINALS SCHEDULE

Tuesday, June 6: 1A, 2A, 3A Starts Ends
1A 7:55 9:20
Break 9:20 9:35
2A 9:35 11:00
Brunch 11:00 11:28
3A 11:28 1:00

Wednesday, June 7: 4A, 1B, 2B Starts Ends
4A 7:55 9:20
Break 9:20 9:35
1B 9:35 11:00
Brunch 11:00 11:28
2B 11:28 1:00

Thursday, June 8: 3B, 4B Starts Ends
3B 7:55 10:00
Break 10:00 10:28
4B 10:28 12:30